VALLITSEVASTA KORONA-TILANTEESTA JOHTUEN OLEMME PÄÄTTÄNEET SIIRTÄÄ 10. HIIHTÄEN HALKI SUOMEN TAPAHTUMAN VUODELLA ETEENPÄIN. HIIHDÄMME SIIS SEURAAVAN KERRAN VUONNA 2022. TARKAT PÄIVÄMÄÄRÄT ILMOITAMME WWW-SIVUILLAMME JA FACEBOOKISSA VUODEN 2020 LOPPUUN MENNESSÄ. ENNAKKOILMOITTAUTUNEILLE ILMOITAMME TIEDON MYÖS SÄHKÖPOSTITSE.

Hiihtäen Halki Suomen (HHS) on maailman pisin opastettu hiihtovaellus. Se kestää alku- ja loppumajoituksineen 34 vuorokautta. Matkaa kertyy n. 1800 km. Keskimääräiset päivätaipaleet ovat n. 57 km, vaihdellen välillä 40-80 km.

Vaellus hiihdetään perinteisellä hiihtotavalla pääosin moottorikelkkareiteille tehtyä latua, osin paikkakuntien latuverkostoja tai tätä varten erikseen ajettua latua pitkin.

Maisemallisesti reitti kulkee suurimmaksi osaksi rauhallisissa metsämaisemissa, mutta paikoin myös asutuilla seuduilla ja jopa kaupunkien keskustassakin. Osin reitti kulkee asumattomissa erämaissa aivan Venäjän rajan tuntumassa. Se ylittää suuria jäälakeuksia ja aivan pohjoisessa puuttomat tunturiseudut.

Vaihtelevat kelit lumimyrskyistä häikäisevään auringonpaisteeseen, kovista pakkasista kevätauringon lämpöön. Siinä lisämausteet vaellukselle.

HHS 2022 ennakkoilmoittautuminen

HHS 2022 ennakkoilmoittautuminen on käynnissä. Lisätietoa ennakkoilmoittaumisesta ja kustannuksista löytyy Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut -sivulta.

Ennakkoilmoittaudu HHS 2022 tapahtumaan!

We'll all look forward to skiing thru Finland in 2022. ... See MoreSee Less

Due to the current situation of the Corona epidemic we have decided to postpone the 10th Skiing Accross Finland event by one year until 2022. We will announce the exact dates on our website and Facebook by the end of 2020 and will inform those who have pre-registered by e-mail. ... See MoreSee Less

Vallitsevasta korona-tilanteesta johtuen olemme päättäneet siirtää 10. Hiihtäen Halki Suomen tapahtuman vuodella eteenpäin. Hiihdämme siis seuraavan kerran vuonna 2022. Tarkat päivämäärät ilmoitamme www-sivuillamme ja Facebookissa vuoden 2020 loppuun mennessä. Ennakkoilmoittautuneille ilmoitamme tiedon myös sähköpostitse. ... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Aivan upea hiihtovaellus👍👍👍

Koronatilanteen vuoksi 10. Hiihtäen Halki Suomen ilmoittautumisen vahvistaminen käynnistyy aikaisintaan elokuun lopulla. Seuraamme koronatilanteen kehittymistä tarkasti ja reagoimme tarvittaessa viranomaismääräyksiin. Koronatilanteen takia osallistumismaksun maksuaikataulua myöhäistetään ja uuden aikataulun ilmoitamme vahvistamisen yhteydessä. Muilta osin hiihdon suunnittelu etenee alkuperäisen aikataulun mukaisesti. ... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Suosio on kova.

Because of the corona virus situation, the confirmation phase of HHS2021 will begin by the end of August at the earliest. We closely monitor the development of the corona situation and will react to official regulations and announcements. Due to the corona situation the participation fee payment schedule will be delayed and we will announce the new schedule later. In all other aspects planning for HHS 2021 is progressing according to the original schedule. ... See MoreSee Less

Kahdeksan kuukauden kuluttua käynnistyy 10. Hiihtäen Halki Suomen juhlahiihto. Tässä kooste hiihdon ennakkoilmoittautumistilanteesta.

Kokonaismäärä ennakkoilmoittautuneissa on 2.7.2020 52 hiihtäjää.

Kokomatkalle Virolahdelta Jäämerelle on ennakkoilmoittautunut 20 hiihtäjää. Lisäksi kahdelle viimeiselle osuudelle Ilomantsista Jäämerelle on ennakkoilmoittautunut 4 hiihtäjää. Nämä 24 hiihtäjää ovat etusijalla osallistumispaikkoja täytettäessä.

III-osuudelle Kuusamosta Jäämerelle on ennakkoilmoittautunut 23 hiihtäjää. Kun mukaan lasketaan etusijalla olevat kokomatkan ja II+III-osuuden hiihtäjät, nousee osuudelle ennakkoilmoittautuneiden määrä 47 hiihtäjään. Näin ollen III-osuudelle on jonossa tällä hetkellä 17 hiihtäjää.

II-osuudelle Ilomantsista Kuusamoon on ennakkoilmoittautunut 3 hiihtäjää. Kun mukaan lasketaan etusijalla olevat kokomatkan ja II+III-osuuden hiihtäjät, nousee osuudelle ennakkoilmoittautuneiden määrä 27 hiihtäjään. Tämä tarkoittaa sitä, että tälle osuudelle on vielä hyvin paikkoja vapaana.

I-osuudelle Virolahdelta Ilomantsiin on 1 ennakkoilmoittautunut hiihtäjä. Kun mukaan lasketaan etusijalla olevat kokomatkan hiihtäjät, nousee osuudelle ennakkoilmoittautuneiden määrä 21 hiihtäjään. Tämä tarkoittaa sitä, että tälle osuudelle on vielä hyvin paikkoja vapaana.

Vaikka III-osuudella onkin jonoa, ei jonon häntäpään kannata vielä luopua hiihtosuunnitelmistaan. Osallistumistilanne voi elää paljonkin osallistumisen vahvistamisen yhteydessä, koska kaikki ennakkoilmoittautuneet eivät välttämättä vahvista osallistumista. Myös korona tilanne voi vaikutta osallistumisiin normaalioloja enemmän.

Jos ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä jäät jonopaikalle, on sinulla halutessasi mahdollisuus vaihtaa osuudelle, jolla on tilaa. Osuuden vaihtamiseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä hiihdon järjestäjiin.

Ennakkoilmoittautumistilanteen kehittymistä voi seurata kotisivuillamme osoitteessa www.hhs-ski.net. Sivuilta löytyy myös linkki tarkempaan ennakkoilmoittautumistilastoon, jossa on tietoa mm. osuuskohtaisiin vapaana oleviin paikkoihin.

Lähetämme jokaiselle ennakkoilmoittautuneelle erillisen viestin, jossa kerromme paikan jonossa ja tämänhetkisen tilanteen hiihtoon osallistumisen suhteen.
... See MoreSee Less

HHS 2021-10th Skiing Across Finland begins in eight months. Here is a summary of the current pre-registration situation.

The total number of pre-registered skiers on July 2, 2020 is 52.

The full trip from Virolahti to the Arctic Ocean has 20 pre-registered skiers. In addition, four skiers have pre-registered for the last two sections from Ilomantsi to the Arctic Ocean. These 24 skiers will be given priority when filling the entry places.

Section III from Kuusamo to the Arctic Ocean has 23 pre-registered skiers. Once the priority skiers are included the number pre-registered for Section III increases to 47 skiers. As a result, there are currently 17 skiers in the queue for Section III.

Section II from Ilomantsi to Kuusamo has three pre-registered skiers. Once the priority skiers are included the number pre-registered for Section II increases to 27 skiers. This means that there are still plenty of places available for Section II.

Section I from Virolahti to Ilomantsi has one pre-registered skier. Once the priority skiers are included the number pre-registered for Section I increases to 21 skiers. This means that there are still plenty of places available for Section I.

Although Section III has a queue it is still possible to obtain a place in the top 30 and take a part in HHS 2021. The participation situation will vary and all pre-registrants may not confirm participation. The corona situation may also affect participation more than normal.

Remaining in the queue upon confirmation of your registration gives you the option to switch to a Section where there is room. If you have any questions about changing the Section please contact the organizers.

You can follow the development of the pre-registration situation on our website at www.hhs-ski.net. The website also contains a link to more detailed pre-registration statistics.

We will send a separate message to each pre-registered skier in order to confirm their place in the queue and the current registration situation.
... See MoreSee Less

Olen Inka ja olen kesätyöläisenä HHS:llä. Olen HHS:llä kesätöissä kaksi viikkoa. Työni alkoivat siten, että sain tietää mitä minun tehtäväkseni tulee tehdä kesätyöjaksoni aikana. Minun työ tehtäväkseni tuli editoida koostevideo 2019 HHS:stä. Ja lisäksi kirjoittaa tämä blogi teksti. Ja hassua tässä on, että kun alotin editoimaan en osannut sitä melkein yhtään. Olin toki harjoitellut sitä jo vähän etukäteen, mutta olin silti tosi aloittelija. Ja kyllä huomaa, että tässä on edistynyt huimasti ekasta päivästä. Silloin videon leikkaaminenkin oli haastavaa mutta nytten se onnistuu kädenkäänteessä. Tässä alla on tulos mitä syntyi. Jos joku olisi puoli vuotta sitten näyttänyt videon ja sanonut, että minä tein sen en olisi kyllä uskonut.
Tässä kesätyössä on monia hyviä puolia, mutta yksi tosi hyvä plussa on että työajat on joustavat. Ei tarvitse herätä aikaisin aamulla vaan voi aloittaa työt vähän myöhemmin ja tehdä sitten myöhempään töitä. Työtehtävät joita minun on pitänyt tehdä niin on ollut pääsääntöisesti kivoja. Mutta niin kuin muihin töihin kuuluu tylsät tehtävät niin kuuluu myös tähänkin. Editoiminen on ollut kivoin osuus tässä kesätyössä, kun on oppinut koko ajan uutta. Joka päivä keksii jonkun uuden tavan miten tehdä joku asia helpomman kautta. En olisi voinut toivoa parempaa ensimmäistä kesätyöpaikkaa.
Yhtenä päivänä olin merimelojien majalla tekemässä töitä. Se oli ikäänkuin sellainen virkistyspäivä. Siellä tehtiin töitä ja lisäksi käytiin melomassa. Siellä sain nähdä myös vähän minkälaista on muiden ihmisten työn teko. Se päivä oli kivaa vaihtelua normaaliin kesätyöpäivään.
www.youtube.com/watch?v=wYzXvPywaPMyoutube.com
... See MoreSee Less

Video image

 

Comment on Facebook

I am Inka and I am a summer worker to HHS. I have a summer job at HHS for two weeks. My work started by getting to know what I need to do summer work during the period. My job was to edit the compilation video of 2019 HHS. And also, write this blog post. And the funny thing here is that when I started editing, I didn't know almost nothing about it. I had, of course, practiced it a little in advance, but I was still a true beginner. And yes, notice that tremendous progress has been made here since day one. Back then, cutting the video was challenging, but now it succeeds in the blink of an eye. Here is the result of what was born. If someone had shown the video and said half a year ago, I wouldn't have believed it.

There are many good aspects to this summer job, but one really good plus is that working hours are flexible. I don't need to wake up early morning but can start work a little later and do later. The work I have had to do has been generally nice. But just as other jobs involve tedious tasks, so does this. Editing has been the nicest part of this summer job when it is learning all the time something new. Every day comes up with someone's new way to make someone's thing through easier. I couldn't have wished for a better first summer job.

One day I was working at Merimelojat (local paddling club) club house. It was like a day of recreation. Work was done there and also a little kayaking. There I also got to see a little how other people are working. That day was a nice variation for normal summer job day.
www.youtube.com/watch?v=wYzXvPywaPMyoutube.com
... See MoreSee Less

Video image

 

Comment on Facebook

Very nice job Inka!

5 months ago

Jussi Immonen

Olen Inka ja olen kesätyöläisenä HHS:llä. Olen HHS:llä kesätöissä kaksi viikkoa. Työni alkoivat siten, että sain tietää mitä minun tehtäväkseni tulee tehdä kesätyöjaksoni aikana. Minun työ tehtäväkseni tuli editoida koostevideo 2019 HHS:stä. Ja lisäksi kirjoittaa tämä blogi teksti. Ja hassua tässä on, että kun alotin editoimaan en osannut sitä melkein yhtään. Olin toki harjoitellut sitä jo vähän etukäteen, mutta olin silti tosi aloittelija. Ja kyllä huomaa, että tässä on edistynyt huimasti ekasta päivästä. Silloin videon leikkaaminenkin oli haastavaa mutta nytten se onnistuu kädenkäänteessä. Tässä alla on tulos mitä syntyi. Jos joku olisi puoli vuotta sitten näyttänyt videon ja sanonut, että minä tein sen en olisi kyllä uskonut.

Tässä kesätyössä on monia hyviä puolia, mutta yksi tosi hyvä plussa on että työajat on joustavat. Ei tarvitse herätä aikaisin aamulla vaan voi aloittaa työt vähän myöhemmin ja tehdä sitten myöhempään töitä. Työtehtävät joita minun on pitänyt tehdä niin on ollut pääsääntöisesti kivoja. Mutta niin kuin muihin töihin kuuluu tylsät tehtävät niin kuuluu myös tähänkin. Editoiminen on ollut kivoin osuus tässä kesätyössä, kun on oppinut koko ajan uutta. Joka päivä keksii jonkun uuden tavan miten tehdä joku asia helpomman kautta. En olisi voinut toivoa parempaa ensimmäistä kesätyöpaikkaa.

Yhtenä päivänä olin merimelojien majalla tekemässä töitä. Se oli ikäänkuin sellainen virkistyspäivä. Siellä tehtiin töitä ja lisäksi käytiin melomassa. Siellä sain nähdä myös vähän minkälaista on muiden ihmisten työn teko. Se päivä oli kivaa vaihtelua normaaliin kesätyöpäivään.

youtube.com
... See MoreSee Less

Video image

 

Comment on Facebook

Hieno video! Hyvä Inka. Upeaa, että järjestelyihin on jo tullut mukaan kolmas sukupolvi.

Suomen Halki Hiihtäjät korkean paikan lumileirillä. (Kuva: Kimmo Jormalainen) ... See MoreSee Less

Suomen Halki Hiihtäjät korkean paikan lumileirillä. (Kuva: Kimmo Jormalainen)

 

Comment on Facebook

Nice jackets guys!

10 months ago

Hiihtäen Halki Suomen / Skiing Through Finland / HHS

... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Yes, Lake Pulmanki towards Nuorgam, most probably HHS 2013 as the route = downhill to the lake has been some what different after that. ⛷ The skiers I do recognise as well ... 🤓

Pulmanko järven suora edessä

Start Enare ?

There are now 20 pre-registered skiers for the HHS 2021. 11 skiers for the whole trip from Virolahti to Arctic Ocean and 9 skiers for the part III from Kuusamo to Arctic Ocean.

If you are planning to participate on 2021, remember to pre-register. Pre registration is on the same time your queue number. Max number of skiers per part trip is 30 skiers.
... See MoreSee Less

Vuoden 2021 Hiihtäen Halki Suomen tapahtumaan on tällä hetkellä 20 ennakkoilmoittautunutta hiihtäjää. 11 hiihtäjää kokomatkalle välille Virolahti-Jäämeri ja 9 hiihtäjää III-osuudelle välille Kuusamo-Jäämeri.

Jos olet miettinyt mukaan lähtöä vuonna 2021, muista varata paikka ja suorittaa ennakkoilmoittautuminen. Osallistumismäärä on rajoitettu 30 hiihtäjään osuutta kohti.
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Seijaa tuemme kymmenenteen halkihiihtoon.

Lumesta ei ole tietoakaan, mutta onneksi on hienot uudet hiihtoasusteet. Uusintatilaus mahdollisesti 2021 hiihdon yhteydessä.

There is no snow yet in the Southern Finland, but fortunately we have new great warm-up suit. Reordering possibility will be most likely 2021.
... See MoreSee Less

Lumesta ei ole tietoakaan, mutta onneksi on hienot uudet hiihtoasusteet. Uusintatilaus mahdollisesti 2021 hiihdon yhteydessä. 

There is no snow yet in the Southern Finland, but fortunately we have new great warm-up suit. Reordering possibility will be most likely 2021.Image attachment
Load more

Lisää tarinoita Facebookissa!

Pääset Facebook sivuillemme alla olevan kuvan tekstistä.